NSK

Transport av fiskefôr for BioMar

MS Nyksund og MS Høydal frakter i dag fiskefôr til oppdrettere for BioMar AS. BioMar er en ledende leverandør av fiskefôr til akvakulturnæringen.

BioMars hovedforretningsområder er fôr til laks og ørret i Norge, Storbritannia og Chile, og fôr til ferskvannsørret, havabbor og seabass/seabream i Europa. En av fire fisker oppdrettet i Europa og Chile blir fôret med fôr fra BioMar. BioMar’s fiskefôr dekker alle stadier i fiskens liv og omfatter larvefôr, yngelfôr til smolt og fôr til matfisk.

Fôret lastes på fabrikkene på Myre i Vesterålen og på Karmøy, via sideport i storsekker. Lossingen skjer enten til kai/lager, eller at fiskefôret losses via skipets bulklosseanlegg, direkte i silo på oppdretters fôringsflåte.

Video som viser MS Høydal i arbeid for BioMar.

Last ned pdf Her kan du se BioMars rutine for å redusere risiko for spredning av fiskesykdommer (pdf)

Salg av diesel

I tillegg til levering av fiskefôr til oppdrettere, leverer MS Nyksund diesel og vann direkte til flåtene.

Interessant?

Ta kontakt med BioMars logistikkavdeling for booking.


MYRE
NSK Shipping, Storgata 52, 8430 Myre, Norway
Tel: (+47) 761 34 750

TROMSØ
NSK Shipping, Melandgården, Fr. Langesgt. 20, 9008 Tromsø, Norway
Tel: (+47) 900 11 773

Alle rettigheter NSK Shipping
Gnist – web som funkler!