NSK

MS Høydal klar for drift

MS Høydal ble levert fra Tersan Shipyard i Istanbul den 20. juni 2012, og transorterer fiskefor for BioMar i Trøndelag og Nord-Norge.

Skipet er verdens første gassdrevene lasteskip, og bidrar til å gjøre frakt av fiskefôr betydelig mer miljøvennlig. Overgangen til gassdrift (LNG) har dessuten medført til reduksjon i drivstoffkostnader. Med denne nyvinningen økes også effektiviteten i logistikken ved at man går over til bulkhåndtering, samtidig som laste- og lossekapasiteten økes vesentlig.

Bærekraftig

Gassdrevne båter er godt nytt for miljøet, og i tråd med BioMars bærekraftige linje. Fartøyet er utviklet gjennom et tett samarbeid mellom BioMar og Nordnorsk Skipskonsult (NSK). LNG har et svært lavt utslipp av NOx, i forhold til dieselmotorer blir utslippene redusert med minst 90  prosent. Det samme blir utslippene av sot og svovel, mens CO2-utslippene reduseres med 25 prosent.

Kontakt

MS Høydal

Telefon: 400 00 596
Telefax:
E-post: hoydal@nsk.as

Daglig leder

Kristian Høydal, Tromsø
E-post: kristian@nsk.as
Mobil: 900 11 773


MYRE
NSK Shipping, Storgata 52, 8430 Myre, Norway
Tel: (+47) 761 34 750

TROMSØ
NSK Shipping, Melandgården, Fr. Langesgt. 20, 9008 Tromsø, Norway
Tel: (+47) 900 11 773

Alle rettigheter NSK Shipping
Gnist – web som funkler!