NSK

Om selskapet

NSK Shipping er et nord-norsk fraktbåtrederi etablert i 2002

NSK Shipping opereres og megles fra kontoret i Tromsø av daglig leder Kristian Høydal. Diverse støttefunksjoner, regnskap og fakturering gjøres av Elin Holm på Myrekontoret.

Tromsøkontoret

Besøk

NSK Shipping, Melandgården, Fr. Langesgate 20, 9008 Tromsø

Post

NSK Tromsø, Th. Widdingsvei 24, 9020 Tromsdalen

Telefon / Faks

(+47) 900 11 773

Daglig leder

Kristian Høydal – kristian@nsk.as

Myrekontoret

Post og besøk

NSK Shipping, Storgata 52, 8430 Myre

Telefon / Faks

(+47) 7613 4750

Administrasjon

Elin Holm – elin.holm@nsk.as

Organisasjonsnummer

NO 985 287 694

Myre er for øvrig et av verdens vakreste steder, bare se selv:


MYRE
NSK Shipping, Storgata 52, 8430 Myre, Norway
Tel: (+47) 761 34 750

TROMSØ
NSK Shipping, Melandgården, Fr. Langesgt. 20, 9008 Tromsø, Norway
Tel: (+47) 900 11 773

Alle rettigheter NSK Shipping
Gnist – web som funkler!