Transport av fiskefor for BioMar

MS Nyksund og MS Høydal frakter i dag fiskefôr til oppdrettere for BioMar AS. BioMar er en ledende leverandør av fiskefôr til akvakulturnæringen.

BioMar Group er en ledende leverandør av høyytelsesfôr til den globale oppdrettsnæringen. BioMar har i dag 11 fôrfabrikker i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Frankrike, Hellas, Tyrkia og Costa Rica. Omkring én av fem oppdrettsfisk i Europa og Sør- og Mellom-Amerika blir matet med fôr produsert av BioMar. På verdensbasis leverer BioMar Group fôr til ca. 60 land og til over 30 forskjellige fiskearter. BioMar Group eies 100 % av det danske industrikonsernet Schouw & Co, som er børsnotert i København.

BioMars hovedforretningsområder er fôr til laks og ørret i Norge, Storbritannia og Chile, og fôr til ferskvannsørret, havabbor og seabass/seabream i Europa. En av fire fisker oppdrettet i Europa og Chile blir fôret med fôr fra BioMar. BioMar’s fiskefôr dekker alle stadier i fiskens liv og omfatter larvefôr, yngelfôr til smolt og fôr til matfisk.

Fôret lastes på fabrikkene på Myre i Vesterålen og på Karmøy, via sideport i storsekker. Lossingen skjer enten til kai/lager, eller at fiskefôret losses via skipets bulklosseanlegg, direkte i silo på oppdretters fôringsflåte.

Video som viser MS Høydal i arbeid for BioMar

Salg av diesel

I tillegg til levering av fiskefôr til oppdrettere, leverer MS Nyksund diesel og vann direkte til flåtene.

Interessant?

Ta kontakt med BioMars logistikkavdeling for booking.